Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 10/2014. (IX.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Kup   község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 10/2014. (IX.26) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup   község   Önkormányzata  Polgármestere  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése szerinti hatáskörében  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel  kihirdetett veszélyhelyzetben  a helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.
  1. A rendelet 1. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke az adóalap 1,7 %-a.”


  1. A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti.


2.§.

Ez a rendelet 2021.  január 1-én lép hatályba.Kup 2020. december 16.Varga Imre                                                                           Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve:

2020. december 17.Kissné Szántó Mária

jegyző