Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 15 - 2020. 06. 16

Kup Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020. (VI.15.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 2.912.081 Ft összeggel nőtt, azaz 43.563.124 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


  1.  működési költségvetési bevétel                40.651.043 Ft      + 1.560.183 Ft       42.211.226 Ft

                  ab) finanszírozási költségvetési bevétel0 Ft+ 1.351.898 Ft1.351.898 Ft


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 2.912.081Ft

           összeggel nőtt, azaz57.236.454Ft összegre változott.


     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 496.077Ft összeggel

          nőtt, azaz 51.652.952 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                    19.340.907 Ft              + 7.600 Ft       19.348.567 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.647.906 Ft              + 1.330 Ft          3.649.236 Ft
  • dologi kiadások                                         19.020.062 Ft       + 1.359.295 Ft        20.379.357 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   2.593.000  Ft           - 613.682 Ft         1.979.318 Ft
  • működésre átadott p.eszköz                      6.555.000  Ft           - 258.466 Ft          6.296.534 Ft


(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 259.080 Ft összeggel nőtt, azaz 1.650.005 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


           - beruházások695.000 Ft+ 259.080 Ft954.080 Ft

           - felújítások696.005 Ft0 Ft696.005 Ft


(5) A Kr. 2§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 2.156.924 Ft összeggel nőtt, azaz 3.933.417 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


           - tartalék1.776.493 Ft+ 2.156.924 Ft3.933.417 Ft


  (6)   A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

             A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

             A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

             A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete lép.

             A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete lép.

             A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

            


2.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Kup, 2020. június 11.
                             Varga Imre                                                                    Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2020.június 15.                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző

Mellékletek