Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27 - 2017. 05. 27

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017 (V.26.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításárólKup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 7.473.972 Ft összeggel nőtt, azaz 43.002. 964 Ft összegre változott.


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés a b) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


            - belföldi finanszírozás bevétele111.609Ft+ 1.290.328Ft1.401.937 Ft


      (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 8.526.947Ft

           összeggel nőtt, azaz55.511.299Ft összegre változott.


     (4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott működési célú kiadás 86.004Ft összeggel

  • , azaz 43.610.613 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
  • személyi juttatások                                    14.470.519 Ft         + 330.570  Ft     14.801.089  Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.706.239 Ft          - 144.761 Ft         3.561.478 Ft
  • dologi kiadások                                         20.509 893 Ft       - 1.272.165 Ft       19.237.728 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   3.002.000  Ft         + 569.440 Ft         3.571.440 Ft
  • működésre átadott peszköz                       2.077.966  Ft         + 430.912 Ft         2.438.878 Ft     (5) A Kr.2.§.(1) bekezdés a cb) ponttal egészül ki. Az alábbiak szerint:


             felhalmozási költségvetési kiadás

  •              

          - beruházás955.000 Ft0 Ft955.000 Ft          - felújítás0 Ft+ 6.478.338 Ft6.478.338 Ft     (6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott tartalék 2.134.613 Ft összeggel nőtt, azaz

           2.332.735 Ft összegre változott.


     (7) A Kr.2 § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

  1. .348 Ft összeggel nőtt, azaz 1.367.602 Ft összegre változott.


      (8)   A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

             A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

             A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

             A rendelet 5.melléklete helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.

             A rendelet 7.melléklete helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.

             A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 6.1 melléklete lép.

             A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 6.2 melléklete lép.

           


2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kup, 2017. május 23.                             Hiér Judit                                                           Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2017. május 26.                   Bóka Istvánné

                        jegyző

Mellékletek