Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23 - 2019. 11. 23

Kup    Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

(1) A rendelet 53.§. (4) bekezdéshelyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A polgármester az önkormányzati irodában (Kup Fő utca 76.) fogadóórát tart:

a) október 15-től április 15-ig minden hétfőn 17-19 óráig,

b) április 16-tól október 14-ig terjedő időszakban minden hétfőn 18-19 óráig.”


(2) A rendelet 53. §. (5) bekezdése hatályát veszti.                


                                                          

                                                                       2.§.A rendelet 1. függeléke kiegészül a 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkciókóddal.

                                                                                       

  1.   §


 A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup    2019. november  7.Varga Imre                                                               Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve:


2019. november 22.Kissné Szántó Mária

jegyző