Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Kup Közég Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Kup Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásárólKup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet rendeli el.


Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


 1. §


Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi zárszámadását

a)   70.965.132 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  78.446.710 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 77.505.532 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 54.440.205 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 23.065.327 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1 és 7.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.(4) Az önkormányzat 2017. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.


4.§


a) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 8.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


b) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a 8.2 melléklet mutatja be.


c) A költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

d) A maradvány kimutatást a 10. melléklet mutatja be.

e) Az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.5.§


Az önkormányzat saját 2017. évi zárszámadását

a)   55.590.132 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 62.477.529 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 62.050.097 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 39.099.747 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi zárszámadását

a)  15.375.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  15.969.181 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 15.455.435  Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 15.340.458 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi bevételeinek és

kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint

finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 12. melléklet mutatja be.


e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 13. melléklet, az eredmény kimutatását a 14. melléklet, a maradvány kimutatását


a 15. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 16.1 és 16.2

melléklet mutatja be.


f) A képviselő-testület a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.Egyéb rendelkezések

 

6.§


a) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


b) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) számú rendelet hatályát veszti.Kup, 2018. május 18.


 

 


       Hiér Judit                                                                  Bóka Istvánné

polgármester                                                                  jegyző
A rendeet kihirdetve:

2018. május 30.
Bóka Istvánné

jegyző

 Mellékletek