Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 31


Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2015. (V.30.) önkormányzati rendelete Kup Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.


Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése


 1. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi zárszámadását

§  51.044 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  64.038 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  60.465 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 53.310 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1 és 7.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.


(4) Az önkormányzat 2014. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

4.§

 1. Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését  a 8.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
 2. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és  a 8.2 melléklet mutatja be.
 3.  A költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
 4.  A maradvány kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
 5.  Az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.


5.§

 1. Az önkormányzat saját 2014. évi zárszámadását

§       36.256 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§       48.906 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§       45.968 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 39.250 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá. 1. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi zárszámadását

§       14.788 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§       15.132 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

 • 14.497 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 14.060 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.


 1. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 12. melléklet mutatja be.
 2.  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 13. melléklet, az eredmény kimutatását a 14. melléklet, a maradvány kimutatását a 15. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 16.1 és 16.2 melléklet mutatja be.
 3. A képviselő-testület a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.


Egyéb rendelkezések


6.§

 1. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) számú rendelet, hatályát veszti.


Kup, 2015. május 28.           Hiér Judit                                                                               Bóka Istvánné    

         polgármester                                                                                           jegyző 


A rendelet kihirdetve:

2015. május 30.


Bóka Istvánné

jegyző