Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról


Kup   Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdésében és a 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kup 2017. május 23.


Hiér Judit                              Bóka Istvánné
polgármester                            jegyző


A rendelet kihirdetve:
2017. május 26.


Bóka Istvánné
jegyző