Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 01 - 2014. 03. 02

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével  egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.