Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 11 - 2017. 08. 11

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017 (VIII.10.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 946.097 Ft összeggel nőtt, azaz 37.223. 589 Ft összegre változott.


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés az ab) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


            - belföldi finanszírozás bevétele0Ft+ 237.542Ft237.542 Ft


      (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 2.042.679Ft

           összeggel nőtt, azaz56.582.830Ft összegre változott.


     (4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 170.540Ft összeggel

          nőtt, azaz 47.564.540 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                    16.563.000 Ft         + 159.016  Ft     16.722.016  Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.492.000 Ft            + 10.384 Ft        3.502.384 Ft
  • dologi kiadások                                         20.479 000 Ft       + 1.806.040 Ft      22.285.040 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   4.952.000  Ft        - 1.804.900 Ft       3.147.100 Ft
  • működésre átadott peszköz                       1.908.000  Ft                        0 Ft        1.908.000 Ft     (5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott tartalék 1.872.139 Ft összeggel nőtt, azaz

           2.539.290 Ft összegre változott.
     (6) A Kr.2 § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

  1. .542 Ft összeggel nőtt, azaz 1.290.517 Ft összegre változott.      (7)   A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

             A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.


             A rendelet 5.melléklete helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.

             A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete lép.

             A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete lép.

            


2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kup, 2017. augusztus 01.                             Hiér Judit                                                           Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző


Kihirdetve: 2017. augusztus 10.


                   Bóka Istvánné

                        jegyző

Mellékletek