Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 01

Kup    község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – a szociális étkeztetés intézményi térítési dijának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (III.16.)  önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről


Kup  község   Önkormányzat  Képviselő-testületének   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése szerinti hatáskörében  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel  kihirdetett veszélyhelyzetben  szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi  törvény 114. §. (1) bekezdésében, 115. §. (3) bekezdése. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján  a Magyaroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a/pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


  1. §.

Nem lép hatályba a  személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosításáról   szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet.  


2.§.

Ez a rendelet 2021.  április 1-én lép hatályba.Kup , 2021,. március 23. Varga Imre                                                               Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:

2021. március 24.Kissné Szántó Mária

jegyző