Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 01

Kup      Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13./2017. (XII.4. ) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup    község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.)  8. §-a kiegészül  (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép


„(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülők részére 230 Ft/óra támogatást biztosít. „2.§.


(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.) 10. §-a   (2) bekezdése kiegészül az alábbi c) ponttal:

„c) Babakelengye támogatás megállapításával ”


                                                        3. §.


A rendelet  2018. január 1-én  lép hatályba.Kup    2017. november 21.

Hiér Judit                                                                 Bóka Istvánné

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. december 4.


Bóka Istvánné

jegyző