Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Hatályos: 2014. 06. 26

KUP KÖZSÉG önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete      

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési

          szerveire


2 §     Az önkormányzat költségvetési szervei:

                  a) önállóan működő  költségvetési szervek:

                   - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda  8595 Kup, Fő utca 76.


   

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


 1. §


Az önkormányzat a 2013 évi teljesített költségvetési

                                                                       eredeti                       módosított                 teljesítés

a) bevételi főösszegét                      40.431 e/Ft               47.854 e/Ft               36.251 e/Ft

b) kiadási főösszegét                                   40.431 e/Ft               47.854 e/Ft               40.980 e/Ft

összegben állapítja meg.


Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6/a .és a 6/b sz.melléklet mutatja be.


I. A teljesített költségvetési bevételek


 1. §


Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek  részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


 1. §


Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2/a és a 2/b .sz.melléklet):

                                                                                                                     

Működési célú kiadások összesen                                                                    40.839 e/Ft

 • személyi jellegű kiadások                                    14.105 e/Ft
 • munkaadókat terhelő járulékok                             3.514 e/Ft
 • dologi kiadások                                                        9.838 e/Ft
 • önkormányzat által folyósított ell.                                    4.641 e/Ft
 • pénzeszköz átadások                                           8.741 e/Ft                                         
 • tartalék                                                                           0 e/Ft 1. §


Az önkormányzat többéves kihatással járó feladata nincs.III. Költségvetési kiadások és bevételek


 1. §


 1. Az önkormányzat  teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


 1. Az önkormányzat év közben a működési kiadásainak fedezésére felhasználta az előző évek tartalékának nagyrészét, így előző években képződött tartaléka 2013. év végén 5.592 eFt volt.


 1. Az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 7/a, 7/b.sz.melléklet mutatja be.
 2.  Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el 1IV. A költségvetési létszámkeret


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.


V. A pénzmaradvány


7.§


 1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 5.592 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


 1. A jóváhagyott pénzmaradvány a 4/a, 4/b. számú melléklet szerint használható fel.
VI. Egyéb rendelkezések

        

                                                             8. §


 1. Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A helyi adó bevételek felhasználása működési célú kiadásokra történt.


 1. Az önkormányzat működési bevételeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyes sajátos bevétek felhasználása működési célú kiadásokra történt.Záró rendelkezések


 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap  lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kup, 2014. április 30.
                   Varga Éva Teréz                                  Bóka Istvánné

                        polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kup, 2014.május 9.

         Bóka Istvánné

                  jegyző

1 módosította a 6/2014. (VI.25.) onkormányzati rendelet. Hatáylos 2014.06.26-tól.