Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Hatályos: 2017. 07. 01 - 2017. 09. 20

Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról


Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


Helyi népszavazást Kup  község választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


1.§.


(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)E rendelet hatályba lépésével a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1/2007. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kup  2017. június 19.Hiér Judit                                                                 Bóka Istvánné

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. június 30.Bóka Istvánné

jegyző