Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.3.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 04 - 2017. 05. 04

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításárólKup község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.) 8. §-a kiegészül (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép


(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülők részére támogatást biztosít az alábbiak szerint:

a) 170 Ft/óra támogatást biztosít határozatlan időre

b) 2017. július 1-től 2017. december 31-ig az a) pontban foglalt támogatáson felül további 60 Ft támogatást biztosít. „2.§.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kup 2017. április 26.
Hiér Judit                                                                             Bóka Istvánné

polgármester                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. május 3.


Bóka Istvánné

jegyző