Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2014. 06. 26 - 2014. 06. 27

                                                                      

KUP KÖZSÉG önkormányzata

 képviselő-testületének

6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete      

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013 évi  pénzügyi terv végrehajtásáról szóló  5/2014.  (V.9.) (továbbiakban Zr.)   önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
1. §. A Zr.  5. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.:


„ (4) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el. „

Záró rendelkezések2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap  lép hatályba.


       (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kup, 2014. június 12.
                   Varga Éva Teréz.                                 Bóka Istvánné.

                        polgármester                                           jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. június 25.Bóka Istvánné

Jegyző


Mellékletek