Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete

A környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról szóló 5/2002. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Kup     Község Önkormányzat Képviselő-Testületének

15/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

a  környezet védelméről és hulladékgazdálkodásról  szóló

5/2002.(XII.1.) önkormányzati rendelet  módosításáról


Kup  Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a rendelet 16 – 17 §-a.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.Varga Imre   

polgármester


Kissné Szántó Mária

jegyzőA rendelet kihirdetve:

2020. december 31.Kissné Szántó Mária

                jegyző