Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01
Kup község Önkormányzat képviselő-testületének

9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adórólKup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  valamint az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább  egy vendégéjszakát eltölt.


2. §.


Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 500 Ft.3.§.


Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése és e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


4.§.


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Kup 2020. szeptember 17.
Varga Imre                                                                            Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve:

2020. szeptember 30.Kissné Szántó Mária

jegyző