Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28


Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016. (V.27.)  önkormányzati rendelete Kup Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról


Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.


Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


                                                        1.§


Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi zárszámadását

52.029 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

 59.802 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

 57.469 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 44.995 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A  felújítási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 5. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6.1 és 6.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.(4) Az önkormányzat 2015. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

4.§


 1. Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését  a 7.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
 2. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és  a 7.2 melléklet mutatja be.
 3.  A költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.
 4.  A maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.
 5.  Az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.5.§


 1. Az önkormányzat saját 2015. évi zárszámadását

     37.071 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

    43.677 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

      42.381 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 

 1. e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá. 1. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi zárszámadását

    14.958 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

 1. e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

            15.088 e Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 14.424 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.


 1. A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 11. melléklet mutatja be.
 2.  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet, az eredmény kimutatását a 13. melléklet, a maradvány kimutatását a 14. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 15.1 és 15.2 melléklet mutatja be.
 3. A képviselő-testület a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.


Egyéb rendelkezések


6.§


 1. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) számú rendelet, hatályát veszti.


Kup, 2016. május 25.
           Hiér Judit                                                                       Bóka Istvánné

         polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:

2016. május 27.


Bóka Istvánné

jegyző

Mellékletek