Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 03. 01 - 2019. 03. 01Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019 (II.28.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


A rendelet 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


(6) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 46.380 Ft összegben állapítja meg a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők tekintetében. „


2.§.E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kup, 2019. február 25.Hiér Judit                                               Kissné Szántó Mária

polgármester                                         jegyző
Kihirdetve: 2019. február 28.


Kissné Szántó Mária

jegyző