Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VII.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 26 - 2016. 07. 26

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016 (VII.25.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


  1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 889.366 Ft összeggel nőtt, azaz 35.528. 992 Ft összegre változott.


(2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés a b) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


- belföldi finanszírozás bevétele 0 Ft + 111.609 Ft 111.609 Ft


(3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 2.683.366 Ft

összeggel nőtt, azaz 46.954.352 Ft összegre változott.


(4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott működési célú kiadás 259.037 Ft összeggel

nőtt, azaz 43.696.617 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások 14.342.000 Ft + 128.519 Ft 14.470.519 Ft

  • munkaadót terhelő járulékok 3.669.000 Ft + 37.239 Ft 3.706.239 Ft

  • dologi kiadások 19.352 000 Ft + 1.157.893 Ft 20.509.893 Ft

  • önkorm.által nyújtott ellátások 4.239.880 Ft - 1.237.880 Ft 3.002.000 Ft

  • működésre átadott peszköz 1.834.700 Ft 173.266 Ft 2.007.966 Ft
(5) A Kr.2.§.(1) bekezdés a cb) ponttal egészül ki. Az alábbiak szerint:


felhalmozási költségvetési kiadás

ebből:

- beruházás 0 Ft +955.000 Ft 955.000 Ft

(6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott tartalék 1.499.329 Ft összeggel nőtt, azaz

2.332.735 Ft összegre változott.
(7) A Kr.2 § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

111.609 Ft összeggel nőtt, azaz 1.130.249 Ft összegre változott.(8) A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

A rendelet 5.melléklete helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.

A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete lép.

A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete lép.

A rendelet kiegészül e rendelet 6.mellékletével,melynek száma 10.melléklet.


2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kup, 2016. július 12.Hiér Judit Bóka Istvánné

polgármester jegyző


Kihirdetve: 2016. július 25.


Bóka Istvánné

jegyző

Mellékletek