Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 28Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete Kup Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásárólKup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet rendeli el.


Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

 1. §


Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi zárszámadását

a)   77.357.566 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  84.600.214 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 80.169.053 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 65.363.417 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 23.065.327 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A felújítási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 5. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6.1 és 6.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.(4) Az önkormányzat 2018. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

4.§


a) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 7.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


b) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a 7.2 melléklet mutatja be.


c) A költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

d) A maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.

e) Az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.5.§


Az önkormányzat saját 2018. évi zárszámadását

a)   61.272.566 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 67.271.130 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 65.570.971 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 51.460.793 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi zárszámadását

a)  16.085.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  17.329.084 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 14.598.082  Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 13.902.624 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi bevételeinek és

kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint

finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 11. melléklet mutatja be.


e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet, az eredmény kimutatását a 13. melléklet, a maradvány kimutatását


a 14. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 15.1 és 15.2

melléklet mutatja be.


f) A képviselő-testület a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.Egyéb rendelkezések

 

6.§


a) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


b) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) számú rendelet, hatályát veszti.Kup, 2019 május 27.

 

 

.........................................................                            .....................................

       Hiér Judit                                                          Kissné Szántó Mária

polgármester jegyző

 A rendelet kihirdetve

2019. május 28.Kissné Szántó Mária

jegyző

Mellékletek