Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről

Hatályos: 2016. 07. 26

Kup Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2016. (VII.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteirőlKup Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


 1. fejezet

Általános rendelkezések1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa Kup Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzetek számát, területét.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola-egészségügyi ellátást biztosító orvosra, védőnőre, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti ellátásban közreműködökre.


II. fejezet

Az egészségügyi alapellátás körzetei


 1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet


3.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel, amely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.


(2) Háziorvosi körzet megnevezése: Pápakovácsi, Kup, Ganna, Döbrönte községek vegyes háziorvosi körzet (székhelye: Pápakovácsi Fő utca 3.)


(3) Háziorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése:
a.)Pápakovácsi község teljes közigazgatási területe
b.) Kup község teljes közigazgatási területe

c.) Ganna község teljes közigazgatási területe

d.) Döbrönte község teljes közigazgatási területe


2. Fogorvosi körzet


4.§ Az Önkormányzat területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal rendelkező fogorvos önálló orvosi tevékenységet az alábbi fogorvosi körzetben végezheti:


 1. Fogorvosi körzet megnevezése: Takácsi, Vaszar, Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepű, Pápakovácsi, Kup, Ganna, Döbrönte fogorvosi körzet (székhelye: Pápa, Zimmermann u. 8. )


2.) Fogorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése:

a.) Takácsi község teljes közigazgatási területe

b.) Vaszar szentgyörgy község teljes közigazgatási területe

c.) Bakonyjákó község teljes közigazgatási területe

d.) Németbánya község teljes közigazgatási területe

e.) Farkasgyepű község teljes közigazgatási területe

f.) Pápakovácsi község teljes közigazgatási területe

g.) Kup község teljes közigazgatási területe

h.) Ganna község teljes közigazgatási területe

i.) Döbrönte község teljes közigazgatási területe 1. Védőnői ellátás körzete, valamint iskola-egészségügyi ellátás


5.§ Az Önkormányzat területén a területi védőnői szolgálatban dolgozó védőnő tevékenységét az alábbiakban meghatározott védőnői körzetben végezheti:


 1. Védőnői körzet megnevezése: Pápakovácsi, Kup, Ganna, Döbrönte vegyes védőnői körzet (székhelye: Pápakovácsi Fő utca 3. )


 1. Védőnői körzethez tartozó közterületek megnevezése:

   1. Pápakovácsi község közigazgatási területe

   2. Kup község közigazgatási területe

c.) Ganna község közigazgatási területe

d.) Döbrönte község közigazgatási területe


6.§ Az Önkormányzat közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátásban működtetési joggal rendelkező háziorvos, illetve Pápakovácsi Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő az iskola-egészségügyi tevékenységet az alábbi iskola-egészségügyi telephelyen végezheti:


 1. Iskola-egészségügyi ellátás telephelye: Pápakovácsi , Fő utca 3.


 1. Iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó terület:

 1. Kastély Német Nyelvoktató Általános Iskola Pápakovácsi Fő utca 20.

 2. Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-bölcsöde Pápakovácsi Fő utca 20.

 3. Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda Kup Fő utca 76. 1. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás)


7.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményi Társulása – társulási szerződés útján - látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa Anna tér 11.


 1. fejezet

Záró rendelkezések


8.§ (1) Az 3-6. §-okban körülírt háziorvosi, fogorvosi, és védőnői körzetben egészségügyi közszolgáltatást az önkormányzattal feladatellátási szerződést kötő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató végezhet.


(2) Az 5-6. .§.-okban meghatározott területi védőnői tevékenységet feladatellátási szerződés alapján Pápakovácsi Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő végzi.


9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Hiér Judit Bóka Istvánné

polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:

2016. július 25.Bóka Istvánné

jegyző