Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 10 - 2020. 11. 10

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020 (XI.9.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§

 1. A Kr. 2.§. (1)bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 13.265.821 Ft összeggel nőtt, azaz 82.552.295 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


 •  működési költségvetési bevétel69.286.474 Ft+ 13.265.821. Ft82.552.295 Ft

                        


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 13.265.821 Ft

           összeggel nőtt, azaz91.990.298Ft összegre változott.     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 1.019.178Ft összeggel

 • , azaz 44.635.765 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
 • személyi juttatások21.660.599 Ft+ 366.534 Ft22.027.133 Ft
 • munkaadót terhelő járulékok3.775.731 Ft+ 56.863 Ft3.832.594 Ft
 • dologi kiadások15.862.029 Ft- 1.444.075 Ft14.417.954 Ft
 • önkorm.által nyújtott ellátások2.934.500Ft+1.500 Ft2.936.000 Ft
 • működésre átadott p.eszköz1.422.084Ft0 Ft1.422.084 Ft
(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 14.284.999 Ft összeggel nőtt, azaz 46.883.146 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


           - beruházások971.628 Ft+ 14.284.999 Ft15.256.627 Ft


      (5)   A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

             A rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

             A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

             A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

             A rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

             A rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép.        


2.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 


Kup, 2020. október 29.                             Varga Imre                                                         Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2020.november 9.


                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020 (XI.9.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§

 1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 13.265.821 Ft összeggel nőtt, azaz 82.552.295 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


 1.  működési költségvetési bevétel        69.286.474 Ft      + 13.265.821. Ft       82.552.295 Ft

                        


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 13.265.821 Ft

           összeggel nőtt, azaz91.990.298Ft összegre változott.     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 1.019.178Ft összeggel

 • , azaz 44.635.765 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
 • személyi juttatások                                    21.660.599 Ft          + 366.534 Ft       22.027.133 Ft
 • munkaadót terhelő járulékok                      3.775.731 Ft            + 56.863 Ft          3.832.594 Ft
 • dologi kiadások                                          15.862.029 Ft        - 1.444.075 Ft        14.417.954 Ft
 • önkorm.által nyújtott ellátások                   2.934.500  Ft              +1.500 Ft          2.936.000 Ft
 • működésre átadott p.eszköz                      1.422.084  Ft                       0 Ft           1.422.084 Ft
(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 14.284.999 Ft összeggel nőtt, azaz 46.883.146 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


           - beruházások971.628 Ft+ 14.284.999 Ft15.256.627 Ft


      (5)   A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

             A rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

             A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

             A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

             A rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

             A rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép.        


2.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 


Kup, 2020. október 29.                             Varga Imre                                                         Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2020.november 9.


                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző

Mellékletek