Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2020. 08. 02


Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020 (VII.31.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 30.384.020 Ft összeggel nőtt, azaz 69.286.474 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


  1.  működési költségvetési bevétel        38.902.454 Ft      + 30.384.020. Ft       69.286.474 Ft   


      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 265.984Ft

           összeggel nőtt, azaz48.340.457Ft összegre változott.


     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 412.941Ft összeggel

  • , azaz 45.654.943 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
  • személyi juttatások                                    21.271.800 Ft          + 388.799 Ft       21.660.599 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.715.417Ft             + 60.314 Ft          3.775.731 Ft
  • dologi kiadások                                         15.900.701 Ft            - 38.672 Ft         15.862.029 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   2.932.000  Ft              +2.500 Ft          2.934.500 Ft
  • működésre átadott p.eszköz                      1.422.084  Ft                       0 Ft           1.422.084 Ft


(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 29.951.079 Ft összeggel nőtt, azaz 32.598.147 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


           - beruházások804.068 Ft+ 167.560 Ft971.628 Ft

           - felújítások1.843.000 Ft+ 29.783.519 Ft31.626.519 Ft


(5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 20.000 Ft összeggel nőtt, azaz 471.387 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

- tartalék451.387 Ft+ 20.000 Ft471.387 Ft


      (6)   A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

             A rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

             A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

             A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

             A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

             A rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. melléklete lép.

             A rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 7.2. melléklete lép.


            

2.§


 A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kup, 2020. július 27.                             Varga Imre                                                         Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2020.július 31.


                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző


Mellékletek