Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


 1. § A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és bizottságaira terjed ki.


 1. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. számú mellékleteknek megfelelően 95.707.808 Ft bevétellel, amelyből finanszírozási célú bevétel 32.516.486 Ft, 75.080.237 Ft kiadással, amelyből finanszírozási célú kiadás 2.221.287 Ft elfogadja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 1-2. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmát a 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben

a) kiadási főösszeg 75.080.237 Ft, ebből

aa) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 72.858.950 Ft,

ab) finanszírozási kiadások összege 2.221.287 Ft

b) bevételi főösszeg 95.708.808.Ft, ebből

ba) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 63.192.322 Ft,

bb) finanszírozási bevételek összege 32.516.486 Ft


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásértékű működési- felhalmozási bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési támogatásainak elszámolását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzatok felhalmozási célú bevételek elszámolását az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 12. számú mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i vagyonát a 13. számú mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 736.279.509 Ft-ban állapítja meg.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradvány- és eredmény kimutatását a 14-15. számú mellékletek szerint fogadja el.


 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.