Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.9.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016 . évi költségvetéséről szóló 11/2016.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 09 - 2016. 09. 10

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016.(IX.09.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016 . évi költségvetéséről szóló

1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólLovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 74.583.947  forintban, kiadási főösszegét 74.583.947  forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1 -2. számú mellékletek tartalmazzák.


2.§ A Rendelet 7. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


7.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


3.§ A Rendelet 8. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5. számú melléklet tartalmazza.


4.§ A Rendelet 14. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


14.§ Az Önkormányzat 2016. évi létszámszükségletét a 11. számú melléklet tartalmazza. Lovas Község Képviselő-testülete az Önkormányzat korrigált költségvetési létszámát 7 főben állapítja meg, melyből

- 3 fő dolgozó állandó foglalkoztatott,

- 4 fő közfoglalkoztatott.


5.§ A Rendelet 16. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


16.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.
                               Ferenczy Gáborné                                        Báró Béla

                                   polgármester                                                jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 9.

Báró Béla

jegyző