Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszi a helyi adókról szóló 10/2020. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése.


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.