Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 10/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 01

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

10/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításárólLovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Adómentesség

  1. Mentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13.§, valamint a 13/A §-ban foglaltakon kívül az adó alól:

a) Valamennyi magánszemély tulajdonában álló lakás esetében:

aa) lakást ténylegesen, életvitelszerűen használó személyek után személyenként 30 m2,

és

ab) az ingatlan nyilvántartásban egyedüli tulajdonosként bejegyzett, a lakást ténylegesen, életvitelszerűen egyedül használó nyugdíjas adóalany esetén, a lakás adóköteles alapterületéből 80 m2.

  1. Magánszemélyek tulajdonában lévő kifejezetten szőlő és borfeldolgozására és tárolására szolgáló pince és a hozzátartozó présház.
  2. Magánszemélyek tulajdonában lévő eredetileg mezőgazdasági célra megépített, tárolásra használt épület, épületrész, abban az esetben, ha azt haszonszerzés céljából nem kerül hasznosításra.
  3. Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
  4. Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, akkor a számlával (igazolással) igazolt beruházás ellenértékét a beruházás befejezését követő évben az adóból levonhatja. Amennyiben a beruházás értéke meghaladja az adó éves összegét, a levonási jog a következő négy évre átvihető.
  5. Az 1.§ 3. pontja szerinti közművekhez történő utólagos csatlakozás esetén az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közműfejlesztési hozzájárulás címén befizetett összeg írható le a helyi adóból.  1. §


Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.

…………………………..

Ferenczy Gáborné

polgármester

…………………………..

Báró Béla

jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 15.