Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 12. 13

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről


Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§       A rendelet hatálya kiterjed Lovas község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2.§ (1) Lovas Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2)       A körzet székhelye: 8226. Alsóörs, Óvoda u. 4.


3.§ (1)             Lovas Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2)       A körzet székhelye: 8226. Alsóörs, Óvoda u. 4.


4.§ (1)             Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Balatonalmádi székhelyű központi háziorvosi ügyelet közös szervezésére és finanszírozására 2011. november 1-jétől létrejött megállapodás keretén belül biztosítja.

 (2)      Az ügyeleti ellátás székhelye: 8220. Balatonalmádi Petőfi S. u. 2-4.


5.§ (1) Lovas Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2)       A körzet székelye: 8226. Alsóörs, Óvoda u. 4.


6.§ (1)             Lovas Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2)       A fogorvosi körzet székhelye: 8226. Alsóörs, Óvoda u. 4.


7.§       Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8226. Alsóörs, Óvoda u. 4. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


8.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                                     Ferenczy Gáborné                                                 Báró Béla


     polgármester                                                   jegyző


Rendelet kihirdetésének napja: 2016.december 12.