Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (XI.3.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2017. (XI.03.) önkormányzati rendelete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2017. 11. 04

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8 /2017. (XI.03.) önkormányzati rendelete

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 234. § (3) b), valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1.§ A rendelet hatálya az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.2.§  A Hivatal valamennyi köztisztviselője az alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.3.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba lép hatályba.


Ferenczy Gáborné

Báró Béla

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 3.


Báró Béla

jegyző