Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

helyi adókról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszi a helyi adókról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző