Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 30 - 2020. 07. 31

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat hivatala: az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal).

  1. Székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 
  2. Telephelye: az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége 8228 Lovas, Fő utca 8.
  3. Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása: COFOG 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.
  4. illetékességi területe: Alsóörs és Lovas község közigazgatási területe
  5. alapítói jog gyakorlója: Alsóörs Község Önkormányzata és Lovas Község Önkormányzata
  6. gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”


2. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző          


Mellékletek