Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020 (X.5.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 06 - 2020. 10. 07

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Sürgős, halasztást nem tűrő esteben a meghívást, az ülést megelőzően 24 órával korábban is elegendő a képviselők tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, az írásbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a sürgősség okát közölni kell.”


  1. § Az SZMSZ 14.  §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képviselő jelezheti az ülés vezetőjének, hogy a hozzászóló túllépte a hozzászólásra meghatározott időtartamot. Javaslatot tehet arra, hogy az ülésvezető vonja meg a szót a hozzászólótól, szükség esetén kezdeményezheti annak rendreutasítását, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző