Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 13 - 2015. 05. 14

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk alapján kapott felhatalmazásra, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24., 27., 28. §-ban, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:


4. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ A rendelet 4. § helyébe a következő 4. § lép

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 92.999 ezer forintban, kiadási főösszegét 92.999 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit e rendelet 1-2. számú mellékletei tartalmazzák.

6. Helyi adó bevételek

2. § A rendelet 6. § helyébe a következő 6. § lép

6.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. Egyéb működési célú támogatások

3.§ A rendelet 7. § helyébe a következő 7.§ lép

7.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

8. Működési–költségvetési támogatás

4.§ A rendelet 8. § helyébe a következő 8.§ lép

8.§ Az Önkormányzat költségvetési támogatását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

12. Átadott pénzeszközök

5.§ A rendelet 12. § helyébe a következő 12.§ lép

12.§ Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

13. Szociális jellegű kiadások

6.§ A rendelet 13. §-ának első mondata helyébe a következő mondat lép.

13.§ Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

16. Költségvetési mérleg

7. § A rendelet 16. § helyébe a következő 16. § lép.

7. § Az Önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza


8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                               Ferenczy Gáborné                                                                           Báró Béla

                               Polgármester                                                                                      Jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 12.                                                                                              Báró Béla

                                                                                              Jegyző

Mellékletek