Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XI.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 30 - 2014. 12. 12

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § a következő ponttal egészül ki:

            „1. § 4. Tényleges, életvitelszerű használat: a lakás használata nem rendszertelen,        nem idényjellegű, nem a pihenés, üdülés, nyaralás célját szolgálja.”


2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) Valamennyi magánszemély tulajdonában álló lakás esetében:

  1. a lakást ténylegesen, életvitelszerűen használó személyek után személyenként 30 m2, és
  2. az ingatlan nyilvántartásban egyedüli tulajdonosként bejegyzett, a lakást ténylegesen, életvitelszerűen egyedül használó nyugdíjas adóalany esetén, a lakás adóköteles alapterületéből 80 m2.”


3. § A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§

Az adó mértéke

„Személyenként és vendégéjszakánként: 400,- Ft.”


4. § A rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

  1. a Htv. 37. § (2) bek. a) pontja szerinti tevékenység után naptári naponként: 2.500,- Ft,
  2. a Htv. 37. § (2) bek. b) pontja szerinti tevékenység után naptári naponként 2.500,- Ft.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követően - 2014. november 30. napján - lép hatályba.

Mellékletek