Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IX.8.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 09

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább húsz százaléka kezdeményezte.

2. § E rendelet 2017. szeptember 9-én lép hatályba.Ferenczy Gáborné

polgármester


Báró Béla

jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. szeptember 8.


Báró Béla

jegyző