Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséról szóló 1/2018. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 20 - 2019. 03. 21

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.512.576 forintban, kiadási főösszegét 93.512.576 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 ezer forint. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. számú mellékletek tartalmazzák.”


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§ A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§ A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7.§ A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§ A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


9.§ A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


10.§ A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


11.§ A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


12.§ A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


13.§ A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


14.§ A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


15.§ A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tartalék összegét 34.197.468 forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”


16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovas, 2019. március 14.                               Ferenczy Gáborné                                         Báró Béla

                                   polgármester                                                jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2019. március 19.


                                                                                                 

Mellékletek