Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 04 - 2018. 05. 05

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


3. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


4. § A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


5. § A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


6. § A Lovas Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 18. §-ában a


„18. Általános- és céltartalék


18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az felhalmozási célú céltartalék összegét 0 forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

szövegrész helyébe a


„18. Általános- és céltartalék


18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános tartalék összegét 17.531.892 forintban, a felhalmozási célú céltartalék összegét 650.000 forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

szövegrész lép.


7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek