Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 02

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. § Lovas Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. §-ában a


„4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.222.121 forintban, kiadási főösszegét 78.222.121 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 ezer forint. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1 -2. számú mellékletek tartalmazzák.”

szövegrész helyébe a


„4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 95.708.808 forintban, kiadási főösszegét 95.708.808 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 ezer forint. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. számú mellékletek tartalmazzák.”

szövegrész lép.


 1. § A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 2. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 3. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 4. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 5. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 6. § A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 7. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 8. § A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 9. § A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 10. § A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
 11. § A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
 12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.