Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 11

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról


Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§   A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és bizottságaira terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. számú mellékleteknek megfelelően 69.207 eFt bevétellel, amelyből finanszírozási célú bevétel 10.941 eFt, 46.661 eFt kiadással, amelyből finanszírozási célú kiadás 2.357 eFt elfogadja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 1-2. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.


3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmát a 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben

a) kiadási főösszeg 46.661 eFt, ebből

aa) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 44.304 eFt,

ab) finanszírozási kiadások összege 2.357 eFt

b) bevételi főösszeg 69.207 eFt, ebből

ba) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 58.266 eFt,

bb) finanszírozási bevételek összege 10.941 Ft


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.


5. § A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásértékű működési- felhalmozási bevételeinek  részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési támogatásainak elszámolását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzatok felhalmozási célú bevételek elszámolását az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

13.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 12. számú mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonát a 13. számú mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 673.682 eFt-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását forgalomképesség szerinti bontásban a 14. számú mellékletben szereplő adatatok alapján fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradvány- és eredmény kimutatását a 15-16. számú mellékletek szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségeiről és megtérült költségeiről szóló szakfeladatonkénti kimutatását a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ferenczy Gáborné
polgármester

Báró Béla
jegyző

P.H.

A rendelet kihirdetve: Lovas, 2016. május 10.Báró Béla
jegyző

Mellékletek listája
1. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

13. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

14. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

15. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

16. számú melléklet a 7/2016 (V.09.)  önkormányzati rendelethez

17. számú melléklet a 7/2016 (V.09.) önkormányzati rendelethez