Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (III.25.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.25.)önkormányzati rendelete Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI.03.) , a 10/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelettel módosított , a helyi környezet védelméről,a közterületek és ingatlanok rendjéről,a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2015. 03. 25 - 2015. 03. 25

 Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.25.)önkormányzati rendelete

 Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI.03.) , a 10/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelettel módosított , a  helyi környezet védelméről,a közterületek és ingatlanok rendjéről,a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására


Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI.03.) önkormányzati rendeletének 7.§-a kiegészül az alábbi (3)-(7) szakaszokkal:

,,(3) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése első sorban komposztálással történhet.

  (4) Tűzgyújtás és égetés ingatlanon belül és közterületen heti egy alkalommal,pénteki napokon 10-20 óra között,szélmentes időben megengedett, a tűzvédelmi előírások betartása mellett.

  (5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

  (6) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot.

  (7) TILOS védett természetvédelmi területen,véderdő, erdő területén tüzet gyújtani. "

2.§

E rendelet 2015.március 25-én lép hatályba.

Szentgáloskér,2015.március 20.

Egerszegi Ferenc                                                                Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                     polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendeletet 2015.március 25-én kihirdettem.

                                                                                          Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                                                                                                                                                                                                         jegyző