Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.4.) önkormányzati rendelet

a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 4/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2016. 02. 04 - 2016. 12. 31

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2016.(II.4) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

4/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáraSzentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 4/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:

4.§

,,2016.évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetmény-kiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szentgáloskér, 2016. január 27.Szabó Péter                                                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet          

polgármester                                                                                                    jegyzőA rendelet 2016.február 4.napján kihirdetve.                                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                     Jegyző