Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2./2019. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 14

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2./2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete


Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2./2019. (II.19.)

számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A 2019. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (II.19.) önkormányzati

 rendeletét a következők szerint módosítja:


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2./2019. (II.19.) önkormányzati  rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                  96.416.766 Ft                    127.791.738 Ft-ban,

   aa) felhalmozási költségvetési bevételét      21.900.000 Ft                      29.917.908 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                   96.416.766 Ft                    127.791.738 Ft-ban,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását      21.900.000 Ft                        6.455.393 Ft-ban,2. §


A rendelet működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatairól szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §

Az önkormányzat kiadásait tartalmazó 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§


Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szentgáloskér, 2020. július 01.
Szabó Péter                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek