Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VII.30.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VII.30.) önkormányzati rendelete az 1/2019. (I.15.) és a 6/2019 (VI.12 .) önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 30 - 2019. 07. 31

1.§

A szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§(1)–(8) terjedő bekezdései helyére az alábbi (1)-(5) bekezdések lépnek:

Tanévkezdési támogatás


(1) Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével tanévkezdési támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függően az óvodába járó, az általános iskola, középiskola nappali tagozatán iskolarendszerű oktatásban valamint főiskola, egyetem  nappali tagozatán felsőfokú oktatásban részesülő szentgáloskéri lakóhellyel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt tanévkezdési költségeihez .

(2) A támogatás összegéről és a rászorultság megállapításáról a képviselő-testület évente határozatban dönt.

 (3)     A tanévkezdési iránti igényt minden év augusztus 1.– szeptember 30. napjáig lehet benyújtani,   mely határidő elmulasztása jogvesztő.

(4)    A kérelemhez csatolni kell az adott tanévre vonatkozó, az intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást.

(5)     A tanévkezdési támogatás kifizetésére a (4) bekezdésben írt dokumentum becsatolása alapján kerül sor az önkormányzat házipénztára útján 3 munkanapon belül.”

2.§


(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszt.

Szabó Péter                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                          jegyző


Záradék

A rendelet 2019. július 30-án 15 óra 40 perckor az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került .

Szentgáloskér, 2019. július  30. 

                                                                                          Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                jegyző