Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (II. 12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 14

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete


Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (II.12.)

számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (II.12.) önkormányzati

 rendeletét a következők szerint módosítja:


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1./2020. (II.12.) önkormányzati  rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                104.066.759 Ft                    107.001.094 Ft-ban,

   aa) felhalmozási költségvetési bevételét      36.200.000 Ft                      39.134.335 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                 104.066.759 Ft                    107.001.094 Ft-ban,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását      36.200.000 Ft                  39.134.335 E Ft-ban,2. §


A rendelet működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatairól szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §

Az önkormányzat kiadásait tartalmazó 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

 

4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§


Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szentgáloskér, 2020. július 01.
Szabó Péter                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek