Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020 (XII.23.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (XII.9.) önkormányzati rendeletének hatályba lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 23

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének

8/2020 (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (XII.9.) önkormányzati rendeletének hatályba lépéséről 


Szentgáloskér Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el.


1. §

Nem lép hatályba a Szentgáloskér helyi építési szabályzatáról szóló 5/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (XII.9.) önkormányzati rendelete.


2. §

Ez a rendelet 2020. év december hó 23. napján lép hatályba.


Szentgáloskér, 2020. év december hó 23. napja                        Szabó Péter                                                     Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
                        polgármester                                                                    jegyző


Mellékletek