Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002 (X.31.) önkormányzati rendelet

A háziorvosi körzetről

Hatályos: 2002. 10. 31 - 2017. 03. 16

SZENTGÁLOSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
5/2002. (X. 31.)
r e n d e l e t e
A háziorvosi körzetről

(Egységes szerkezetben a 13/2004. (X. 20.) Ör-rel)


Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1.§[1]A rendelet hatálya kiterjed Szentgáloskér községben területi ellátási kötelezettséggel, alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosra, házi gyermekorvosra, fogorvosra, védőnői ellátásra.2.§Szentgáloskér község területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal rendelkező háziorvosok önálló orvosi tevékenységüket e rendelet mellékletében meghatározott háziorvosi körzetben végezhetik.3.§[2]Szentgáloskér község háziorvosi, területi védőnői körzetét e rendelet melléklete tartalmazza.4.§E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szentgáloskér, 2002. szeptember 30.
                   Egerszegi Ferenc                                        Dr. Gazdóf Angéla

                   Polgármester                                              körjegyző

Kihirdetve:2002. október 31.
                                                                                     Dr. Gazdóf Angéla

                                                                                     Körjegyző[1]

Módosította a 13/2004. (X. 20.) Ör. 1. §-a 2005 január 1-jei hatállyal.

[2]

Módosította a 13/2004. (X. 20.) Ör. 2. §-a 2005 január 1-jei hatállyal.


Mellékletek