Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.8.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2015.(IV.8) önkormányzati rendelete Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(IX.01.) a díszpolgári cím és a Szentgáloskér Községért Kitüntető cím adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2015. 04. 08 - 2015. 04. 08

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2015.(IV.8)
önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(IX.01.) a díszpolgári cím és a Szentgáloskér Községért Kitüntető cím adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím és a Szentgáloskér Községért Kitüntető cím adományozásáról szóló 7/2009.(IX.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:R.) jogszabályi felhatalmazást felsoroló része az alábbiakra változik:

,, Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"


2.§

A R.  1.§(4) bekezdése helyébe az   alábbi (4) bekezdés kerül:

,,(4) Évente egy díszpolgári cím adományozható.A címmel kitüntetettekről a hivatal  nyilvántartó könyvet vezet."

3.§

A  R. 3.§ (4)bekezdés b)pontja az alábbiakra módosul:

 ,,(4)b)  A kitüntetett személyeknek a település címerével  ellátott díszoklevél  és a testület döntése  szerinti  tárgyjutalom adományozandó."

4.§

(1) A R. 4.§ (1)bekezdés a)pontja helyébe az alábbiak lépnek:

,,(1) a)A díszpolgári cím és a Szentgáloskér Községért Kitüntető Cím évente egy alkalommal,a képviselő testület által meghatározott időpontban,ünnepélyes keretek között kerül átadásra."
(2) A R. 4.§ (1)bekezdés c)pontja hatályát veszti.

5.§

E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.

Szentgáloskér,2015.április 7.

Szabó Péter                                                                     Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                                                  alpolgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve: Szentgáloskér,2015.április 8..                      Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                                                   jegyző