Ónod község képviselő testületének 7/2018 (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 6/2018. (VI. 20) rendelettel módosított Ónod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 02 - 2018. 08. 03

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (VIII. 02.) önkormányzati rendelete

a 6/2018. (VI. 20) rendelettel módosított

Ónod Község Önkormányzatának

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

 3/2018. (III. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

                                                                                                


Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg:1.§ Ónod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 15.) rendeletének 4. melléklete helyébe az alábbi 4. függelék lép:


4. függelék a 3/2018. (III. 15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat besorolása

011130                        Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés

013330            Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360            Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

041236            Országos közfoglalkoztatási program

045120            Út, autópálya építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031            Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044            Könyvtári szolgáltatások

082091            Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1070 51           Szociális étkeztetés

107052            Házi segítségnyújtás

072111                        Háziorvosi alapellátás

104044            Biztos Kezdet Gyerekház

107080            Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

047120            Piac üzemeltetése

053010            Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása2. § Ez a rendelet 2018. augusztus 2. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
                                              


dr. Polgári Orsolya                                                         Tarnóczi József

                       jegyző                                                                   polgármester


A rendeletet kihirdettem:


 Ónod, 2018. augusztus 1.


dr. Polgári Orsolya

          jegyző

Mellékletek