Ónod Község Képviselő testületének 4/2018 (III.15.) önkormányzati rendelete

az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2018. 03. 15

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről


Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi XCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Ónodi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, illetve munkavállalóra.2.§


A Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. december 27. napjától 2018. december 28. napjáig téli igazgatási szünetet tart.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. január 1. napján hatályát veszti.


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete.Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetve:

Ónod, 2018. március 14.                                                                                        dr. Polgári Orsolya

                                                           jegyző